U bent hier: Home > Coccolietenkrijt

Samenstelling

(Vis)vijverkrijt in poedervorm

Verpakking

25 Kg verpakking

Bijkomende informatie

(Vis)vijverkrijt in poedervorm - 100% natuurlijk waterbehandelingsproduct

  • Fertigreen® Coccolietenkrijt is een 100% natuurlijk mineraal product waarvan het hoofdbestanddeel een calciumcarbonaat is met een zachte structuur. Dit calciumcarbonaat is afkomstig van fossiele zeedieren die miljoenen jaren geleden op de zeebodem terecht kwamen.
  • Door zijn uitzonderlijke microstructuur zorgt het coccolietenkrijt voor een zeer sterke biologische activiteit. De zeer fijne structuur zorgt automatisch voor een gelijkmatige verdeling in de vijver.
  • Fertigreen® Coccolietenkrijt neutraliseert de verzuring en zorgt ervoor dat de pH van de bodem hersteld wordt zodat de aërobe bacteriën (die zuurstof nodig hebben) de kans krijgen om zich te ontwikkelen en de modderlaag, d.i. het organische slib, af te breken. Op een zuurstofloze bodem kunnen zich immers geen wormen of andere ongewervelde dieren ontwikkelen, waardoor de bodemwoelende vissoorten zoals brasem en karper geen voedsel vinden. De bodem is dan een soort ‘onderwaterwoestijn’ geworden. Des te dikker de sliblaag, des te meer giftige gassen worden aangemaakt door gisting in het slib.
  • Maakt het water helder en herstelt de flora en fauna.
  • Is onschadelijk voor vissen.

Gebruik

  • Fertigreen® Coccolietenkrijt dient goed met het water vermengd te worden en wordt best verspreid in het voorjaar, wanneer het water fris en zuurstofrijk is.
  • De beste werking verkrijgt men in natuurlijke vijvers en vijvers met een natuurlijke bodem.
     

Hoeveelheid

  • Een saneringsprogramma wordt het best gespreid over 2 tot 3 jaar:

- Een eerste behandeling van 500 gr per m2 wateroppervlak;

- Gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 250 à 300 gr per m2 wateroppervlak.

Omdat Coccolietenkrijt gedurende verschillende maanden werkzaam is, zal het gunstige effect lang na de toepassingsperiode zichtbaar zijn. Door deze behandeling kan men jaarlijks de slibvorming met enkele centimeters terugdringen.

Belangrijke opmerkingen

Voor kleinere tuinvijvers in plastic folie, polyester of beton wordt aangeraden de dosis te verminderen tot 50 gr per m2 wateroppervlak. (Vis)vijverkrijt in poedervorm